You are currently viewing ชีวิตคู่ มากกว่าความรักแต่คือความเข้าใจ

ชีวิตคู่ มากกว่าความรักแต่คือความเข้าใจ

มนุษย์เรานั้นถูกสร้างมาให้เป็นสัตว์สังคมจึงทำให้มนุษย์เรานั้น ไม่ว่าอย่างไรก็ต้องมีการติดต่อสื่อสารกับบุคคลอื่นไม่สามารถที่จะอยู่คนเดียวได้ มีบางคนเหมือนกันที่สามารถใช้ชีวิตอยู่คนเดียวได้และชอบการอยู่คนเดียว ก็ไม่แปลกอะไรเพราะในปัจจุบันนี้มนุษย์มีการพัฒนาเพิ่มมากขึ้นในทุกวันทั้งความคิดและรูปแบบการใช้ชีวิตต่างๆ แต่ไม่ว่าอย่างไรแล้วแรงผลักดันภายในอย่างน้อยๆก็ผลักดันคนส่วนมากให้ต้องมีการสืบเผ่าพันธุ์เพื่อความอยู่รอดของมนุษย์จึงเป็นเหตุผลที่คนเราถูกสร้างมาให้มีความรู้สึกอยากมีใครสักคนเคียงคู่และใช้ชีวิตสร้าง ชีวิตคู่ ไปด้วยกัน  แต่สิ่งที่ลึกซึ้งมากกว่าเรื่องของหลักวิทยาศาสตร์นั้นนั่นก็คือความคิดและความรู้สึกภายในจิตใจของแต่ละคนนั่นเอง ซึ่งเรื่องของความรักนั้นเป็นเรื่องที่ค่อนข้างสลับซับซ้อนมาก

ชีวิตคู่ ไม่ได้ขึ้นอยู่กับเพศ

ในอดีตที่ผ่านมาเราอาจถูกปลูกฝังว่าเพศหญิงต้องคู่กับเพศชายเท่านั้น แต่ในปัจจุบันนั้นเมื่อความคิดและการใช้ชีวิตของแต่ละคนมีความเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราได้กล่าวไปในข้างต้น ดังนั้นเรื่องของความรู้สึกดีต่อกันจึงไม่ได้มีแค่เรื่องของเพศมาเกี่ยวข้องแต่อย่างใด ทุกเพศสามารถมีความรู้สึกที่ดีที่เรียกว่าความรักต่อกันได้ทั้งนั้น แต่ความรักนั้นเป็นสิ่งที่มีความสลับซับซ้อนมากกว่านั้น ซึ่งแต่ละคนก็มีความคิดและความรู้สึกที่แตกต่างกันไป การที่คนสองคนจะมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนั้นแค่ความรู้สึกอย่างเดียวบางครั้งอาจไม่เพียงพอ แต่ยังต้องมีความเข้าใจซึ่งกันและกันอีกด้วยจึงจะสามารถอยู่กันได้แบบใช้ชีวิตร่วมกันได้แบบยืนยาว ดังนั้นในการที่จะคบกันและมีความรักกันนั้นควรจะต้องให้เวลาศึกษาดูใจกันและทำความเข้าใจกันและกันให้มากขึ้น

ความรักอาจไม่ใช่การครอบครองเสมอไป

การที่บอกว่าคนเรามีความรักหรือมีความรู้สึกดีดีต่อกันนั้น ในการใช้ชีวิตคู่แน่นอนว่าต้องใช้มากกว่าความรักมันคือความเข้าใจที่เราได้บอกไป แต่ในบางครั้งนั้นความรักก็อาจไม่ได้หมายถึงการครอบครองอีกฝ่ายไว้เสมอไป การที่เรารักอีกฝ่ายหนึ่งจริงแต่เมื่อเราได้มีการศึกษาเรียนรู้กันแล้วพบว่านิสัยของเรานั้นเข้ากันไม่ได้ แม้จะพยามทำความเข้าใจกันแล้วแต่ไม่สามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุขได้ ก็จำเป็นจะต้องปล่อยให้ต่างคนต่างไปมีชีวิตของตัวเองการที่เรายอมรับในอีกฝ่ายหนึ่ง น่าจะเป็นการแสดงความรักในแบบที่บริสุทธิ์อย่างแท้จริง เป็นการไม่พยายามดึงรั้งใครเอาไว้เพื่อมาเป็นของตัวเอง การทำแบบนั้นเราอาจมองว่าเป็นความเห็นแก่ตัวที่อยากให้ตัวเรามีความสุขแค่เพียงฝ่ายเดียวโดยไม่สนใจความรู้สึกของอีกฝ่าย