You are currently viewing ไม่ซื้อบ้านเกินเงินเดือน

ไม่ซื้อบ้านเกินเงินเดือน

สำหรับใครที่กำลังมีครอบครัวอยู่แล้ว กำลังวางแผนที่จะซื้อบ้าน แน่นอนว่าการซื้อบ้านนั้นอาจจะทำให้คุณสามารถกู้บ้านผ่าน แต่ต้องยอมรับเลยไม่ใช่ว่ากู้บ้านผ่านแล้วคุณจะสามารถซื้อบ้านไหว เป็นสิ่งที่หลายคนนั้นเข้าใจผิด ไม่ซื้อบ้านเกินเงินเดือน เป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมากในการที่เราวางแผนในการซื้อบ้าน แน่นอนว่าหลายคนมีครอบครัวอยู่แล้วอาจจะอยากมีบ้านก็ถือว่าเป็นเรื่องปกติ แต่ที่สำคัญเราควรวางแผนให้รอบคอบ จะได้ไม่มีความผิดพลาด 

ไม่ซื้อบ้านเกินเงินเดือน 

แน่นอนว่าในอนาคตอาจจะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้นอย่างแน่นอน อาจจะมีแค่ค่าใช้จ่ายอื่นตามมาทีหลังอีก ไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายในยามฉุกเฉิน อาจจะทำให้เวลาเราเตรียมเงินเอาไว้จ่ายรายเดือน ถ้าเดือนไหนมีปัญหาหรือมีการช็อตเกิดขึ้น ไม่เพียงพอต่อการจ่ายบ้านของคุณในแต่ละเดือนได้แน่ เราต้องวางแผนในการที่เราจะผ่อนบ้านเมื่อหักจากเงินเดือนแล้ว ต้องไม่กระทบกับเงินเดือนมากเกินไป 

ต้องคิดเผื่อไว้

แน่นอนว่าการซื้อบ้านนั้นย่อมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้น เราสังเกตได้ง่ายเลยว่าการที่เราซื้อบ้านราคา 3 ล้านหลายคนคงคิดว่าพอแล้ว แต่ไม่เป็นความจริงเลยมันจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าข้าวของเครื่องใช้ มันจะมีรายจ่ายบานปลายอย่างแน่นอนไม่ว่าจะเป็นพวกหมู่บ้านตามโครงการต่างๆ ที่อาจจะมียอดบ่ายๆอย่างแน่นอน โดยปกติบ้านราคา 3-4 ล้านแต่หลังจากซื้อไปแล้วอาจจะมีราคาเป็น 6 ล้านขึ้นไป ไม่ว่าจะเป็นค่าเฟอร์นิเจอร์ เราควรประเมินสถานการณ์งบประมาณในการใช้จ่ายล่วงหน้าไว้ด้วย

กู้ผ่านแต่ส่งไม่ไหว

แน่นอนว่าในช่วงแรกๆนั้นเราอาจจะส่งไหวเพราะว่าอาจจะไม่มีเหตุจำเป็น แต่เมื่อในระยะในการผ่อนยาวนานจะทำให้มีโอกาสสูงมากเลยที่จะมีรายจ่ายเพิ่มมากขึ้น รายจ่ายในที่นี้หมายถึง ค่าใช้จ่ายฉุกเฉินในการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็นค่าซ่อมรถที่จำเป็นจะต้องซ่อมไม่งั้นเราก็ไปทำงานไม่ได้ แน่นอนว่าการซ่อมรถแต่ละครั้งก็มีราคาที่สูง มันจะส่งผลให้เราไม่สามารถส่งค่าใช้จ่ายการในการผ่อนบ้านได้เลยในเดือนนั้นมันจะเป็นปัญหาระบบการเงินของเรา 

เดิมพันออนไลน์ต้อง Ufabet1688 (https://www.w88bet.me/ufabet1688/)